Sea of Inventions

News

  • Sea of Inventions – webbplatsen uppdateras inte

    3 July

    Webbplatsen och databasen Sea of Inventions är ett utmärkt exempel på vad patentinformation kan används till. Webbplatsen och databasen är inte aktiv idag men Patent- och registreringsverket (PRV) väljer att låta webbplatsen fortsatt finnas tillgänglig över nätet. Syftet är att visa hur patentinformation kan sammanställas och presenteras för att kunna användas i många olika syften. Detta är något som PRV arbetar med och gärna berättar mer om, för den som är intresserad.


  • Subscribe to our newsletter.